Успешна меѓународна активност на претседателот и генералниот секретар на Асоцијацијата во Босна и Херцеговина

Успешна меѓународна активност на претседателот и генералниот секретар на Асоцијацијата во Босна и Херцеговина: потпишани меморандуми за соработка со Association Euro Connecta и Asocijacije za upravljanje rizicima (BiH).

Посетата на Асоцијацијата од проф. д-р Никола Протрка

На покана на претседателот на Асоцијацијата за корпоративна безбедност проф. д-р Атанас Козарев, свое обраќање пред Работната група за Законот за вештачење во Министерството за правда имаше доц. д-р Никола Протрка, Полициска академија во Загреб и познат сајбер вештак во ЕУ.