Награди/Признанија

Асоцијацијата за корпоративна безбедност на Република Македонија е добитник на повеќе награди и признаниja.
Сите награди и признанија можете да ги погледнете во галеријата подоле:

Arrow
Arrow
PlayPause
Интернационален Универзитет Травник - Признание од Интернационалниот Универзитет во Травник
Slider