Администратор

Администратор

Среда, 13 Октомври 2021 18:39

International Conference- Cyber Security Company's Reality

International Conference- Cyber Security Company's Reality

Дата: 14.10.2021

Време: 09:00 - 14:00

Во сабота, 08.05.2021 година се одржа Годишното собрание на Асоцијацијата за корпоративна безбедност - Скопје,

Специјална плакета за проф. д-р Атанас Козарев за развој на корпоративната безбедност во Република Северна Македонија.

Повеќе на следниот линк.

Согласно целите на Интернационалната полициска асоцијација на иницијатива на ИПА Регион Струмица со поддршка на Националната секција на ИПА Македонија а во соработка со  Асоцијација за корпоративна безбедност- Скопје и Истражувачки центар за безбедност, одбрана и мир-Скопје на ден 16/17.10.2020 година се одржа Меѓународна научна и стручна конференција на тема “Локалната безбедност во контекст на современите безбедносни ризици и закани”.

На конференцијата присуствуваа делегации на ИПА Регион Штип и на ИПА Регион Скопје  кои со своето присуство и учество придонесоа во успешна реализација на настанот.

 

Повеќе за настанот

Асоцијацијата за корпоративна безбедност - Скопје во соработка со Здружението на јавни обвинители и Агенцијата за приватно обезбедување Никоб – Скопје, организираше научно-стручно советување на тема: “Употреба на полиграфското испитување – актуелни проблеми и предизвици за полицијата, јавното обвинителство, судот, адвокатурата и корпоративната заедницаˮ.

Меѓународна научна и стручна конференција

Реформата на националниот безбедносен систем во контекст на НАТО и ЕУ интеграцијата

Повик за научни и стручни трудови

Bо просториите на Универзитетот за  аудиовизуелни уметности ,,Европска Филмска Театарска и Танцова Академија, се одржа тркалезна маса на тема "Вештачка интелигенција и уметничко право"