На покана на претседателот на Асоцијацијата за корпоративна безбедност проф. д-р Атанас Козарев, свое обраќање пред Работната група за Законот за вештачење во Министерството за правда имаше доц. д-р Никола Протрка, Полициска академија во Загреб и познат сајбер вештак во ЕУ.
International Conference- Cyber Security Company's Reality Дата: 14.10.2021 Време: 09:00 - 14:00
Согласно целите на Интернационалната полициска асоцијација на иницијатива на ИПА Регион Струмица со поддршка на Националната секција на ИПА Македонија а во соработка со  Асоцијација за корпоративна безбедност- Скопје и Истражувачки центар за безбедност, одбрана и мир-Скопје на ден 16/17.10.2020 година се одржа Меѓународна научна и стручна конференција на тема…
Асоцијацијата за корпоративна безбедност - Скопје во соработка со Здружението на јавни обвинители и Агенцијата за приватно обезбедување Никоб – Скопје, организираше научно-стручно советување на тема: “Употреба на полиграфското испитување – актуелни проблеми и предизвици за полицијата, јавното обвинителство, судот, адвокатурата и корпоративната заедницаˮ.
Меѓународна научна и стручна конференција „Реформата на националниот безбедносен систем во контекст на НАТО и ЕУ интеграцијата“ Повик за научни и стручни трудови
Во организација на Асоцијацијата за корпоративна безбедност на Европски универзитет РМ во Скопје на 17 ноември се одржа еднодневен семинар на тема „Приватните детективи во областа на корпоративната безбедност, кривичната постапка и бизнис разузнавањето„. Целта на семинарот беше создавање услови за непречено користење на услугите на приватните детективи во нашата…
Стручниот собир со меѓународно учество на менаџери за корпоративна безбедност од јавниот и приватниот сектор во Република Србија и земјите во регионот, со цел размена на искуства и примери на добра практика, традиционално и оваа година се одржа на 11.10.2018 година во хотелот Холидеј ин во Белград. Организатори на конференцијата…