Во организација на Асоцијацијата за корпоративна безбедност – Скопје и МИТ универзитетот денес, во Стопанската комора се оддржа меѓународна научна и стручна конференција: Енергетската и здравствената криза – правни, економски, психолошки и политички аспекти. Партнери на конференцијата беа: Факултетот за правни и пословни студии Д-р Лазар Вркатиќ, Нови Сад; ЦЕПС…