(0 гласови)

Нова Македонија: Енергетската и здравствената криза – правни, економски, психолошки и политички аспекти

Во организација на Асоцијацијата за корпоративна безбедност – Скопје и МИТ универзитетот денес, во Стопанската комора се оддржа меѓународна научна и стручна конференција: Енергетската и здравствената криза – правни, економски, психолошки и политички аспекти. Партнери на конференцијата беа: Факултетот за правни и пословни студии Д-р Лазар Вркатиќ, Нови Сад; ЦЕПС – Кисељак, БиХ; Институт за судска медицина – Скопје; Интернационален универзитет „Травник“, Травник; Истражувачки центар за безбедност, одбрана и мир – Скопје и Адвокатско друштво Чукиќ-Марков, Скопје. Мисијата на конференцијата е да се даде конкретен научен, стручен и поширок општествен придонес во одговорот на предизвиците со кои се соочуваат денешните држави заради актуелните состојби наметнати со тешките последици од пандемијaта со ковид-19 и енергетската криза.

Преку размена на експертски знаења, професионални практики и индивидуални искуства, како и взаемна соработка помеѓу образовните институции и деловната заедница, потребно е да се создаде основа за да се дојде до релевантни и применливи решенија со кои ќе се подобри институционалниот и нормативниот дизајн во борбата со совремните ризици и закани. Според проф. д-р Атанас Козарев, претседател на Асоцијацијата за корпоративна безбедност – Скопје, неспорно е дека биолошките, климатските, економските, а пред се корупцијата и други закани и во иднина ќе претставуваат сериозни и сложени безбедносни ризици и човештвото ќе биде принудено во иднина да вложува многу финансии и да прикаже фактичка, а не декларативна подготвеност и волја за нивно брзо сузбивање и спречување.

 

https://www.novamakedonija.com.mk/wp-content/uploads/2022/04/kozarev1-630x420.jpg 630w, https://www.novamakedonija.com.mk/wp-content/uploads/2022/04/kozarev1.jpg 1068w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; clear: both; text-align: center; display: block; margin: 6px auto 21px;">

-Ниедна земја не е во потполност подготвена да има успешна реакција на една пандемија или епидемија и секоја има недостатоци кои треба да се отстранат. Исто така, има малку докази дека многу земји имаат капацитети за да функционираат во оваа глобална криза што се потврдува и денес. Може да се додаде и дека на повеќето земји не им се доделни значајни средства од пресметките за да се пополнат сите тие недостатоци кои постојат во здравствениот систем, но и во системите кои се задолжени за спречување и санирање на ширње на паднемијата – нагласи тој.

Оттука, според него, пред академската и стручната јавност се поставува прашањето: Како да се подобрат здравствените системи во планирањето на реакција на еден од најприсутните светски ризици – епидемија од заразни болести?
Одговорот на ова прашање може да произлезе од бројните научни и стручни трудови кои беа презентирани во текот на конференцијата.

 

Проф. д-р Серјожа Марков во своето излагање се осврна на светската здравствена, енергетска и воена криза, при што го потенцираше лошото менаџирање со енергетските ресурси пред и за време на енергетската криза во нашата држава. Истиот, ја истакна потребата од инвестиции во енергетскиот систем на земјава, а како добар сигнал го оцени носењето на подзаконски акти од Регулаторната комисија за регулирање на односите помеѓу универзалниот снабдувач и физичките лица кои сакаат да инвестираат во системи за производство на сончева енергија во своите домови.

Доц. д-р Вероника Рашковска, изрази лично инсистирање за оптимално и бона фидес употреба на новите техологии во дигиталното доба. Затоа, пред аудиторимот успешно го доближи поимот на дигиталните медиуми, појавата на лажни вести и последиците од нивно ширење до увото на читателот, како општествен актер којшто не е имун на последиците од пандемијата.

-Во тие услови, медиумите како седма сила на светот станаа моќен ресурс за менаџирање со енеергетските и здравствените закани. Наша задача како корисници, во таа палета од ризици е да ги користиме новите технологии и медиумите на начин на којшто ќе ги намалиме негативните последици и ќе го олесниме нашето секојдневие со придонес во борбата против пандемијата. Впрочем, тоа е наша одговорност во овој момент, повеќе од било кога – нагласи таа.

Д-р Мирзо Селимиќ од ЦЕПС Киселјак, преку компарација помеѓу состојбите во нашата држава и БиХ укажа на одредени сличности но и разлики, со желба институците да имаат системски пристап во справувањето на сегашните и идни ризици и закани.

Доц. д-р Јордан Делев и доц. д-р Ебру Ибиш од Правен факултет при Универзитетот Визион, укажаа на инкриминациите во националната и меѓународната регулатива и статистиката околу семејно насилство во време на пандемија. Според добиените истражувачки резултати, тие заклучија дека постои зголемување на стапката на семејно насилство во време на ковид -19, при што жените се наоѓаат претежно во улога на жртва и дека физичкото насилство има примат.

Модератори на пленарните сесии беа: проф. д-р Наташа Георгиева и доц. д-р Благица Котовчевска Михајловска од Факултетот за безбедносни науки при МИТ универзитетот.

Превземено од Нова Македонија

Прочитајте 562 times

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.