Во американски филм, шпанска или турска серија, детективските теми отсекогаш биле атрактивни за гледачите и широката јавност. Мистеријата што ја носи нивната работа, истражувањето и резултатите од истрагата секогаш се теми што будат голем интерес. Филмуваните теми се навистина интересни, но дали тоа се случува и во реалноста? Дали начинот на извршување на недозволените дела, а и начините на нивното откривање во реалноста се совпаѓаат со оние што се прикажуваат во криминалистичките серијали? Дали и адреналинот при откривање на недозволените поведенија е со исто количество како она при следење на детективските серии или филмови? Како и да е, во секој случај, детективските теми и влегувањето во криминалистичко-тактичките истражувања на луѓето им даваат можност да почувствуваат привлечност, возбуда, очекувања и задоволства. Токму затоа и оваа детективска професија е интересна…

We are inviting you to our upcoming webinar "GETTING STARTED WITH DATA DISCOVERY: Challenges & How to overcome them."

Organizations collect enormous amounts of personal data, unaccounted, unprotected, and scattered across multiple IT systems.

60% of companies estimate half or more of their organization's data is dark data.

На 27.03.2019 год. Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување потпиша меморандум за соработка со Асоцијацијата за корпоративна безбедност, владеење на право и човекови права ,,Менаџер за корпоративна безбедност“ – Скопје.