Успешна меѓународна активност на претседателот и генералниот секретар на Асоцијацијата во Босна и Херцеговина: потпишани меморандуми за соработка со Association Euro Connecta и Asocijacije za upravljanje rizicima (BiH).

Во сабота, 08.05.2021 година се одржа Годишното собрание на Асоцијацијата за корпоративна безбедност - Скопје,

Специјална плакета за проф. д-р Атанас Козарев за развој на корпоративната безбедност во Република Северна Македонија.

Повеќе на следниот линк.

Bо просториите на Универзитетот за  аудиовизуелни уметности ,,Европска Филмска Театарска и Танцова Академија, се одржа тркалезна маса на тема "Вештачка интелигенција и уметничко право"

АСОЦИЈАЦИЈАТА ЗА КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ ОД СКОПЈЕ, ОРГАНИЗИРА ЕДНОДНЕВЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: “ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА ЗА ИНФОРМАЦИСКАТА БЕЗБЕДНОСТ (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТА) НА КОМПАНИИТЕ КАКО ВАЖЕН СЕГМЕНТ НА КОРПОРАЦИСКАТА ЗАШТИТА“

 

ОСНОВАНА АСОЦИЈАЦИЈА НА МЕНАЏЕРИ ЗА КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ -  Southeast Europe Corporate Secutity Association (SEECSA), СО СЕДИШТЕ ВО ЗАГРЕБ.
За Претседател е избран проф. д-р Драган Триван, претседател на Српската асоцијација менаџери за корпоративна безбедност до 2020 година, кога претседателството ќе го превземе м-р Ален Остојиќ, претседател на Хрватското здружение менаџери за сигурност. 

Освен наведените како основачи на  SEECSA, како нова регионална асоцијација во светот на сигурноста се и проф. д-р Денис Чалета, претседател на словенечкото здружение на менаџери за сигурност и проф. д-р Атанас Козарев, претседател на македонската асоцијација за корпоративна безбедност. 

SEECSA за водечка цел има  да им овозможи усовршување на менаџерите за сигурност преку интерната академија  Business Security Academy, размена на информации за трендовите на криминал и технологиите и алатките за борба против него, за да се обезбеди поголема сигурност за деловната заедница на Југоисточна Европа. 
Набрзо се очекува придружување и на менаџерие за сигурност на Романија и Бугарија. Како една од првите активности на 

SEECSA  е организирање на конференција од подрачјето на економијат аи сигурнсота во 2019 година во Дубровник. (повеќе на следниот линк: HRVATSKI DANI SIGURNOSTI: Osnovana SEECSA, regionalna asocijacija menadžera korporativne sigurnosti - HUMS

Универзитетот во Травник ja организираше 16 Меѓународна конференција наречена " Економски, правни, комуникациски аспекти на земјите од Западен Балкан, со посебен осврт на БиХ во процесот на пристапување во Европската Унија". На конференцијата присуствуваше проф. др. Атанас Козарев, кој што е претседател на Асоцијацијата за корпоративна безбедност и декан на Факултетот за детективи и криминалистика при Европскиот Универзитет Скопје. Повеќе за настанот може да погледнете на следниот ЛИНК.

На ден 26.09.2017 година се потпиша Меморандум за разбирање (соработка) помеѓу Асоцијацијата за корпоративна безбедност - Скопје и Центарот за стратешки истражувања на националната безбедност - ЦЕСНА Б од Белград. Целиот меморандум може да го погледнете ТУКА.

Adria Security Summit je vodeća godišnja konferencija i izložba industrije sigurnosti Jadranske regije. Zaštita infrastrukture i objekata, sigurnost zaposlenika i korisnika usluga, sprečavanje gubitka podataka i drugih vrijednosti, napredni integracijski koncepti, moderne tehnologije zaštite, stanje i perspektive privatne sigurnosti glavne su teme događaja. Pridružite se susretu 500+ profesionalaca iz vodećih 250 kompanija proizvođača, distributera, sistem-integratora, instalatera i konsultanata, te krajnjih korisnika. Partneri projekta i domaćini su vodeća strukovna udruženja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije, okupljena s namjerom povezivanja i razvoja regionalnog sigurnosnog tržišta.

Nastupajući Adria Security Summit 2017 održat će se u Konvencijskom centru - Šibenik. 

 

Повеќе инфо на официјалната страна на настанот : http://www.adriasecuritysummit.com/